CONFIDENȚIALITATE

GENERALITĂȚI

Această politică de confidențialitate a datelor stabilește modul în care Brick Technology AB ("Brick" sau "Noi"), inclusiv filialele sale , respectă cerințele Uniunii Europene privind protecția datelor. Brick și filialele sale își desfășoară activitatea în diferite țări din spațiul UE/SEE. Scopul cu acest document este de a informa partenerii și furnizorii cu privire la modul în care Brick colectează, utilizează, stochează, protejează și împărtășește datele cu caracter personal în cadrul companiei și către părțile externe. În calitate de partener, Brick trebuie să păstreze și să prelucreze informații despre dvs. în scopuri normale de parteneriat . Informațiile pe care le deținem și le procesăm vor fi utilizate doar pentru managementul și utilizarea administrativă. Le vom păstra și le vom utiliza pentru a ne permite să administrăm afacerea și să gestionăm relația noastră cu dvs. în mod eficient, legal și adecvat.

SECURITATE

Brick acordă prioritate integrității personale și, prin urmare, lucrează în mod activ pentru ca datele dumneavoastră personale să fie prelucrate cu cea mai mare grijă. Vom utiliza numai informații prin care persoanele fizice pot fi identificate ("Date cu caracter personal") în conformitate cu această politică. Pentru a preveni accesul neautorizat sau dezvăluirea neautorizată, Brick a pus, prin urmare, în aplicare proceduri fizice, electronice și manageriale adecvate pentru a proteja și securiza Datele personale colectate.

CE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTEAZĂ BRICK

Brick poate colecta următoarele date cu caracter personal ale partenerilor și furnizorilor. Date precum, dar fără a se limita la, nume și informații de contact pot fi colectate de Brick. O mare parte din informațiile pe care le deținem vor fi fost furnizate de dumneavoastră, dar unele pot proveni din alte surse interne sau, în unele cazuri, din surse externe. Datele furnizate de dvs. sunt colectate numai dacă este necesar pentru a îndeplini obligațiile legale, pentru a îndeplini acordurile sau dacă este în interesul nostru legitim să le tratăm sau dacă v-ați dat în mod explicit consimțământul pentru utilizarea specifică a datelor lor. În cazul în care prelucrăm categorii speciale de informații despre dvs. vom obține întotdeauna consimțământul dvs. explicit pentru aceste activități, cu excepția cazului în care acest lucru nu este cerut de lege sau dacă informațiile sunt necesare pentru a vă proteja. În cazul în care prelucrăm date pe baza consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul de a retrage acest consimțământ în orice moment. Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate atunci când lucrați pentru noi sau după ce ați plecat, dacă este necesar pentru a îndeplini obligațiile contractuale cu dvs. sau dacă acest lucru este impus de lege. Dacă, în viitor, intenționăm să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în alt scop decât cel în care au fost colectate, vă vom furniza informații cu privire la acel scop și orice alte informații relevante.

PARTAJAREA DE CĂTRE BRICK A DATELOR PERSONALE COLECTATE

În afara scopurilor menționate mai jos, vom dezvălui informații despre dvs. unor terțe părți numai dacă suntem obligați prin lege să facem acest lucru sau dacă trebuie să ne respectăm obligațiile contractuale față de dvs., de exemplu, este posibil să avem nevoie să transmitem anumite informații unor furnizori externi de servicii de contabilitate. În cazul în care unii dintre acești procesatori de date pot avea sediul în afara spațiului UE/SEE, acești procesatori se vor angaja prin contract să prelucreze informațiile în conformitate cu prevederile legislației europene privind protecția datelor, iar transferul se va face în conformitate cu acorduri scrise sub forma Clauzelor contractuale standard ale Comisiei Europene.

DREPTURILE PERSOANELOR FIZICE DE A ACTUALIZA, CORECTA SAU SOLICITA DATE CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), aveți mai multe drepturi în ceea ce privește datele dumneavoastră personale. Aveți dreptul de a ne solicita accesul și rectificarea sau ștergerea datelor dvs. personale, dreptul de a restricționa prelucrarea, de a vă opune prelucrării, precum și, în anumite circumstanțe, dreptul la portabilitatea datelor. În cazul în care v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, aveți dreptul (în anumite circumstanțe) de a retrage acest consimțământ în orice moment, ceea ce nu va afecta legalitatea prelucrării înainte de retragerea consimțământului dumneavoastră. Dacă considerați că nu am respectat cerințele GDPR cu privire la datele dvs. cu caracter personal, aveți dreptul de a depune o plângere la operator sau la responsabilul cu protecția datelor.

CONTACT

Pentru întrebări, ștergeri de date cu caracter personal sau informații suplimentare despre gestionarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să contactați: info@brickapp.se Brick Technology AB, Ringvägen 6, 117 26 Stockholm, Suedia

MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Din când în când, Brick poate utiliza datele personale pentru utilizări noi, neanticipate, care nu au fost dezvăluite anterior în această politică. Cu toate acestea, o astfel de nouă prelucrare va fi întotdeauna compatibilă cu scopul pentru care au fost colectate datele cu caracter personal. Dacă practicile sale privind Datele cu caracter personal se modifică la un moment dat în viitor, Brick vă va notifica aceste modificări.