ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS

Ez az adatvédelmi szabályzat meghatározza, hogy a Brick Technology AB, beleértve a leányvállalatait is, hogyan felel meg az Európai Unió adatvédelmi követelményeinek. A Brick és a leányvállalatai az EU/Európai Gazdasági Térség különböző országaiban folytatnak üzleti tevékenységet. A célja ezzel a dokumentummal az, hogy tájékoztassa a partnereket és beszállítókat arról, hogy a Brick hogyan gyűjti, használja, tárolja, védi, és osztja meg a személyes adatokat a vállalaton belül és külső felekkel. Az Ön partnereként a Bricknek az Önre vonatkozó adatokat a szokásos partnerségi célok érdekében meg kell őriznie és fel kell dolgoznia. Az általunk tárolt és feldolgozott adatokat kizárólag a irányítási és adminisztratív célokra használjuk fel. Az adatokat azért tartjuk meg és használjuk fel, hogy lehetővé tegyük a vállalkozás működtetését és az Önnel való kapcsolatunk hatékony, jogszerű és megfelelő kezelését.

BIZTONSÁG

A Brick kiemelten kezeli a személyes integritást, ezért aktívan dolgozik azon, hogy az Ön személyes adatait a lehető legnagyobb gondossággal kezeljük. Kizárólag olyan információkat használunk fel, amelyek alapján az egyének azonosíthatók ("Személyes adatok"), a jelen irányelvvel összhangban. A jogosulatlan hozzáférés vagy a nyilvánosságra hozatal megakadályozása érdekében a Brick ezért megfelelő fizikai, elektronikus és vezetői eljárásokat vezetett be a gyűjtött Személyes adatok védelme és biztonsága érdekében.

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJT A BRICK

A Brick a partnerek és beszállítók alábbi személyes adatait gyűjtheti. A Brick többek között, de nem kizárólagosan neveket és elérhetőségi adatokat gyűjthet. A birtokunkban lévő adatok nagy részét Ön adja meg, de néhányat más belső forrásokból, vagy bizonyos esetekben külső forrásokból is származhat. Az Ön által megadott adatokat csak akkor gyűjtjük, ha az a jogi kötelezettségek teljesítéséhez, megállapodások teljesítéséhez szükséges, vagy ha jogos érdekünkben áll, vagy ha Ön kifejezetten beleegyezését adta az adatai konkrét felhasználásához. Amennyiben az Önre vonatkozó különleges kategóriájú adatokat kezeljük, minden esetben kifejezetten hozzájárulását kérjük az ilyen tevékenységekhez, kivéve, ha ezt a törvény nem írja elő, vagy ha az információkra az Ön védelme érdekében van szükség. Amennyiben az adatokat az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel, Önnek joga van ahhoz, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. Az Ön személyes adatait tároljuk, amíg Ön nálunk dolgozik, illetve távozása után is, amennyiben ez szükséges az Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez, vagy ha azt a törvény előírja. Ha a jövőben az Ön személyes adatait a gyűjtés céljától eltérő célból kívánjuk feldolgozni, akkor tájékoztatni fogjuk Önt erről a célról és minden egyéb vonatkozó információról.

A BRICK ÁLTAL GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSA

Az alább említett célokon kívül csak akkor adunk át Önről információkat harmadik félnek, ha erre törvényi kötelezettségünk van, vagy ha az Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeinknek kell megfelelnünk, például ha bizonyos információkat külső számviteli szolgáltatóknak kell továbbítanunk. Abban az esetben, ha ezen adatfeldolgozók némelyike az EU/EGT területén kívül található, ezek az adatfeldolgozók szerződéses kötelezettséget vállalnak arra, hogy az információkat az európai adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően dolgozzák fel, és az adattovábbítás az Európai Bizottság szabványos szerződési feltételeinek megfelelő írásbeli megállapodásokkal összhangban történik.

AZ EGYÉNEKNEK A SZEMÉLYES ADATOK FRISSÍTÉSÉHEZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ VAGY LEKÉRDEZÉSÉHEZ VALÓ JOGAI

Az GDPR értelmében számos joga van a személyes adataival kapcsolatban. Jogában áll kérni tőlünk a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy törlését, a feldolgozás korlátozásához, a feldolgozás elleni tiltakozáshoz, valamint bizonyos körülmények között az adathordozhatósághoz való jogot. Ha Ön hozzájárulását adta az adatai feldolgozásához, joga van (bizonyos körülmények között) ahhoz, hogy ezt a hozzájárulást bármikor visszavonja, ami nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti feldolgozás jogszerűségét. Ha úgy véli, hogy nem tartottuk be a GDPR követelményeit az Ön személyes adataival kapcsolatban, joga van panaszt tenni az adatkezelőnél vagy az adatvédelmi tisztviselőnél.

KAPCSOLAT

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekkel, személyes adatok megadásával vagy további információkkal kapcsolatban kérjük, forduljon a következő címre: info@brickapp.se Brick Technology AB, Ringvägen 6, 117 26 Stockholm, Svédország.

AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAI

A Brick időről időre felhasználhatja a személyes adatokat olyan új, előre nem látható felhasználási célokra, amelyekről korábban nem esett szó a jelen szabályzatban. Az ilyen új feldolgozás azonban mindig összeegyeztethető lesz azzal a céllal, amelyre a személyes adatokat gyűjtötték. Ha a személyes adatokkal kapcsolatos gyakorlatai a jövőben megváltoznak, a Brick minden esetben értesítést küld a változásokról.